ertru

Design & illustrations

Webpage under construction. In the meantime you can view a portfolio here. You can also follow ertru on Facebook and Instagram

Graafinen suunnittelu & kuvitus

Verkkosivu avataan kohtapuolin. Portfolio aikaisemmista töistä täällä. Seuraa myös Facebookissa tai Instagrammissa

Grafisk design och illustrationer

Webbsidan öppnas snart, tidigare portfolio är möjligt att se här. Du kan följa ertru på Facebook eller Instagram också

Ertru

Graphic design, art and illustrations. Aesthetical and ethical design. Grafisk design och illustrationer. Estetisk och etisk design. Graafinen suunnittelu ja kuvitus. Esteettinen ja eettinen design.
Ertru
Ertru17/10/2019 @ 12:56
Various logos.

Olika logon.

Eri logoja.
Ertru
Ertru16/10/2019 @ 16:48
Events in Hanko brochures 2018-2019,
a brief look through.

Hanko Tapahtumat esitteet 2018-2019,
läpikatselu.

Evenemang i Hangö broschyrerna 2018-2019,
bläddring.
Ertru
Ertru
Ertru16/10/2019 @ 16:38
Brochure for events in Hanko 2018-2019
Layout, design cover illustration
Print and web products.

-

Tapahtuma-esite Hangon kulttuuritoimelle 2018-2018
Taitto, suunnittelu ja kannen kuvitus
Paino-, ja verkko-tuotteita.

-

Evenemang broschyr för Hangö kulturbyrå 2018-2019

Ombrytning, design och pärm-illustration
Tryck och webbprodukter.

---

hanko.fi
visithanko.fi
Ertru
Ertru28/06/2019 @ 21:53
Karma Bucket "Wheels Of Time" Trilogy

CD-cover for web. Design and illustration (digital composite).

CD-pärm webb. Illustration (digital), formgivning.

CD-kansi, verkkoon. Kuvitus (digitaalinen) ja muu graafinen muotoilu.

Go have a listen!:
https://open.spotify.com/album/0ZADxB3PEiBofkfVVLXkxT

---

Karmabucket www:
http://www.karmabucket.fi/

https://www.facebook.com/karmabucket/
Ertru
Ertru25/02/2019 @ 22:00
Illustration 2018 for dissertation,
" Memory for Emotion-Laden Words in Normal Aging : Valence-Arousal Interactions and Neuroanatomical Correlates ", C.Saarela.
http://www.doria.fi/handle/10024/164816

Illustration 2018, för avhandling, C.Saarela.
http://www.doria.fi/handle/10024/164816

Kuvitus 2018, väitöskirja, C.Saarela.
http://www.doria.fi/handle/10024/164816
Ertru
Ertru13/02/2019 @ 16:52
Webposter/flyer design and illustration, and other web-material for Poetry/jazz-event, 2019
Small pictures: swipable artist presentations for a multipost on Instagram.

Webbaffisch/flyer, illustration och design för poesi/jazz-evenemang, 2019

Små bilderna: Artistpresentationer för multi-post Instagram-publicering.

Verkkojuliste/flyer, suunnittelu ja kuvitus, runo/jazz-tapahtuma 2019.

Pienet kuvat: esiintyjäesittelyt - Instagramissa julkaistavat multi-post kuvat.

https://www.facebook.com/blackpolarbearprodutions/

FB-event:
https://www.facebook.com/events/1103154043185310/